ราคาผักเบตงปรับราคาขึ้นต้อนรับเทศกาลกินเจผักขึ้นฉ่ายราคานำโด่ง 220 บาท ต่อกิโลกรัม

ราคาผักเบตงปรับราคาขึ้นต้อนรับเทศกาลกินเจผักขึ้นฉ่ายราคานำโด่ง 220 บาท ต่อกิโลกรัม

ยะลา –ราคาผักในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ต่างปรับราคา ต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะเริ่มในวันที่ 26 กันยายน นี้ ขณะที่ราคาผักเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ ผักขึ้นฉ่ายราคานำโด่ง 220 บาท ต่อกิโลกรัม
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 ราคาผักที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา จากกการสำรวจพบว่าผักเกือบทุกชนิด เริ่มมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักชี ผักขึ้นฉ่าย และผักกาดหอม โดยผักขึ้นฉ่าย จาก กก.ละ 150 บาท ขึ้นเป็น 220 บาท ผักชี ราคาลดลง อยู่ที่กก.ละ 180 บาท และผักกาดหอมจาก 80 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 100 บาท ส่วนผักชนิดอื่นๆต่างปรับราคาเช่นเดียวกันเกือบทุกชนิด เพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจที่จะเริ่มในวันที่ 26 กันยายน นี้ อีกทั้งพื้นที่เพาะปลูกน้ำท่วม ไม่มีผักตามที่ต้องการตามท้องตลาด
เช่นเดียวกับ ผักกาดขาว จากราคากิโลกรัมละ 35 บาทปรับขึ้นเป็น 50-60 บาท มะเขือยาวจากราคา กก.ละ 40 บาทปรับขึ้นเป็น กก.ละ 50 บาท ส่วนต้นหอมราคา กก.ละ 150 บาท ส่วนผักบุ้งจีนราคาขึ้นๆลงๆ วันนี้กก.ละ 50 บาท ผักกวางตุ้งกก.ละ 50 บาท ผักคะน้าลดลงมาจากกก.ละ 60 บาท เหลือ 40 บาท
ในขณะเดียวกันใบโหระพาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการถือศีลกินเจก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกัน ผักหลายชนิดที่ปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งปลูกผักในภาคกลาง หลายจังหวัดน้ำท่วม และฝนตกจากสภาพอากาศ จึงส่งผลให้ปริมาณผักที่ส่งให้ลูกค้าตามต่างจังหวัดมีจำนวนผักออกแต่ละรุ่นไม่เพียงพอ และยังมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลกินเจวันที่ 26 กันยายน 2565 นี้

แม่ค้าขายผัก ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง เปิดเผยว่า ช่วงนี้ผักที่ขึ้นราคาก็มีเช่นเดียวกับ ผักกาดขาว จากราคากิโลกรัมละ 35 บาทปรับขึ้นเป็น 50-60 บาท มะเขือยาวจากราคา กก.ละ 40 บาทปรับขึ้นเป็น กก.ละ 50 บาท ส่วนต้นหอมราคา กก.ละ 150 บาท ส่วนผักบุ้งจีนราคาขึ้นๆลงๆ วันนี้กก.ละ 50 บาท ผักกวางตุ้งกก.ละ 50 บาท ผักคะน้าลดลงมาจากกก.ละ 60 บาท เหลือ 40 บาท
ประชาชนผู้บริโภค บอกว่า ยิ่งใกล้กินเจ ราคาผักก็จะขยับขึ้นอีก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกประสพปัญหาน้ำท่วม จึงต้องปรับลดในการซื้อ โดยปกติจะซื้อครั้งละ ครึ่งกก. และ 1 กก. แต่ตอนนี้ปรับลดในการซื้อโดยจะเลือกซื้อเป็นตะกร้า ที่แม่ค้าจัดไว้ให้แล้วโดยราคาตะกร้า ละ 50 -60 บาท ซึ่งเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลกินเจบรรดาพืชผัก ก็จะขยับขึ้นราคาเหมือนทุกปี แต่ปีนี้แพงกว่าทุกปี เพราะพื้นที่เพาะปลูกเกิดฝนตก ต่อเนื่อง ทำให้ผัก หลายชนิดขาดตลาด ผักจึงมีราคาแพงขึ้นเกือบทุกชนิด

สัมภาษณ์ แม่ค้าขายผัก ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง… สัมภาษณ์ประชาชนผู้บริโภค …..
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786