จ.ตราด/อ.คลองใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันมหิดล”

จ.ตราด/อ.คลองใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันมหิดล”

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล” (24 ก.ย. 65) ซึ่งโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จัดขึ้นโดยมีจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล”

ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาทำความสะอาดถนนสาธารณะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงพยาบาลคลองใหญ่ จัดเก็บขยะ และสถานที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่เป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด