สตูล เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สตูล เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสตูลโดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท) และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตามที่รัฐบาล

โดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติอนุมัติหลักการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล โดยวันที่ (22 พ.ค. 62) เป็นพิธีเปิดงานฯ พร้อมกับส่วนกลาง และรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT และ MCOT โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และ มีการแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นจำนวน 5 ชุด ได้แก่ รำถวายพระพรอาศิรวาท ร.10 จากรร.ละงูพิทยาคม , การแสดงมโนราห์ จากวัดนิคมพัฒนาราม, การแสดงระบำว่าว จากรร.สตูลวิทยา , การแสดง “ตะเลาะเซมัง มนังสโตย” จากรร.ละงูพิทยาคม และ, การแสดงดนตรีลูกทุ่ง จากรร.กำแพงวิทยา และในวันที่ 23 – 24 พ.ค. 62 ยังมีการแสดงอื่นๆ อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ อีกตลอด 2 วัน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล