นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพหมู่บ้านนวัตวิถีตำบลเมืองทอง

วันนี้ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพหมู่บ้านนวัตวิถีตำบลเมืองทอง จัดโดยชมรม อสม.ตำบลเมืองทอง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองทอง มีการแสดงสาธิตเมนูชูสุขภาพ อาหารปลอดภัย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ป้องกันยาเสพติด พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนสร้างสุขภาพ ด้วยขบวนการ ๔ อ. ๓ ส. ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบลเมืองทอง (พชอ.ต.เมืองทอง) เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

“101 smart city” วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว