รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ัวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ปปส.พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

ัวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ปปส.พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน นายกำพล ทรงคำ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ นายเจริญ ศรีวาโย หัวหน้ากลุ่ม งานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ

โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมชมการแสดงฟ้อนเล็บจากคณะนักเรียนและมอบทุนการศึกษาแล้วเดินชุมบูธผลิตภัณฑ์ของกองทุนแม่ฯ ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ หลังจากนั้นนายกำพล ทรงคำ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ได้กล่าวรายงานการดำเนินการของกองทุนแม่ฯ ร่วมถึงกิจกรรมพร้อมการติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ให้แก่รองนายกรัฐมนตรีฯรับทราบ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานของกองทุนแม่ฯ ในครั้งนี้และได้ออกเดินเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมืองโดยรอบ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับ.

โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมชมการแสดงฟ้อนเล็บจากคณะนักเรียนและมอบทุนการศึกษาแล้วเดินชุมบูธผลิตภัณฑ์ของกองทุนแม่ฯ ที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ หลังจากนั้นนายกำพล ทรงคำ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ได้กล่าวรายงานการดำเนินการของกองทุนแม่ฯ ร่วมถึงกิจกรรมพร้อมการติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ให้แก่รองนายกรัฐมนตรีฯรับทราบ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานของกองทุนแม่ฯ ในครั้งนี้และได้ออกเดินเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมืองโดยรอบ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับ.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว