เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับคณะประเมินคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลฯ

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ต้อนรับคณะประเมินคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลฯ

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ห้องประชุมเรือนจำชั่วคราวแคน้อย เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางแก้วใจ สังข์แสง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 และกำกับดูแลเรือนจำชั่วคราวแคน้อย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่นเข้ารับรางวัลตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. 2565” นำโดย พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยากรมราชทัณฑ์ นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ และดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯกรมควบคุมโรค พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดบริการสาธารณสุขของเรือนจำ เพื่อคัดเลือกเรือนจำดีเด่น เข้ารับรางวัลตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดังกล่าว
ทั้งนี้ได้มีเรือนจำเข้าตามหลักเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 20 เรือนจำ โดยแยกเป็นเรือนจำขนาดใหญ่จำนวน 8 เรือนจำประกอบด้วย เรือนจำกลางสงขลา

เรือนจำกลางอุดรธานี เรือนจำคลองไผ่ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำกลางอุบลราชธานี นอกจากนี้ได้แยกเป็นเรือนจำขนาดกลาง มี 6 เรือนจำได้แก่ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจำจังหวัดสกลนคร เรือนจำจังหวัดยโสธร เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำจังหวัดสระบุรี และแยกเป็นเรือนจำขนาดเล็กอีก 6 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน เรือนจำอำเภอไชยา เรือนจำอำเภอนางรอง เรือนจำอำเภอแม่สอด เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ และเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ทั้งนี้สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเรือนจำขนาดกลางมีกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบในการดังกล่าว.จากการลงพื้นที่ของพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เข้ามาดูแล ถึงถึงขั้นตอนการเข้ามาดูแลผู้ต้องขัง พร้อมกันนั้นยังได้แนะนำให้มีการนำผู้ต้องขัง เอกซเรย์เพื่อหาเชื้อโควิด และตรวจสุขภาพ ทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นการป้องกัน และได้ลงชมพื้นที่ต่างๆ ที่ทางเรือนจำชั่วคราวแควน้อย ได้จัดไว้ เช่นมุมหนังสือ การฝึกอาชีพทำดอกไม้จันทน์ มุมดนตรี มุมสุขภาพ เป็นต้น หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหาร โดยมีการแนะนำเมนูเด็ด ผัดไทยห่อไข่ ให้กับคณะที่มาได้รับประทาน