พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายสมศักดิ์ อ้นภู

อุตรดิตถ์เมืองงามสามวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายสมศักดิ์ อ้นภู

ณ ศาลาการเปรียญวัดวังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และในงานเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระพิธีธรรมเป็นเวลา ๑ คืน แก่นายสมศักดิ์ อ้นภู โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๗ พิษณุโลก ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

นาคา คะเลิศรัมย์/ รายงาน