ร้อยเอ็ดตัวแทนผู้ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง ยื่นหนังสือต่อโฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯให้ร่วมสนับสนุนการแก้ไข พรบ.กสทช.ที่ลิดรอนสิทธิ์ ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อวิทยุฯ

ร้อยเอ็ดตัวแทนผู้ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง ยื่นหนังสือต่อโฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯให้ร่วมสนับสนุนการแก้ไข พรบ.กสทช.ที่ลิดรอนสิทธิ์ ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อวิทยุฯ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 พ.ย. 2564 . ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียงในนามองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี/อำนาจเจริญ ยโสธร เข้ายื่นหนังสือต่อ นายนิรมิตร สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต3 โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯ ที่สำนักงานเลขที่ 211 หมู่ที่ 10 ตำบล สระนกแก้ว อำเภอ โพนทอง, ร้อยเอ็ด กสทช.ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวฉบับลงวันที่ 22 มิ.ย.2564 ให้ลดกำลังส่งเดิม 500 วัตต์เหลือเพียง 50 วัตต์ เป็นการลิดรอนสิทธิ์ ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อวิทยุฯ
น.ส.รภิวัน มณีกรกานต์ นายกสมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด กล่าวว่า ผู้ทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียงได้รับผลกระทบจากประกาศจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมมาคมแห่งชาติ(กสทช.)ฉบับลงวันที่ 22 มิ.ย.2564 ให้ลดกำลังส่งเดิม 500 วัตต์เหลือเพียง 50 วัตต์ เป็นการลิดรอนสิทธิ์ ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อวิทยุฯเพราะกำลังส่งดังกล่าวไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงสื่อวิทยุฯได้ทั่วถึงและมีความประสงค์ให้ กสทช.ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว
นายอภิชาต แสงสว่าง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ถึงแม้จะเป็นประกาศแผนการเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมแต่รายละเอียดบางประเด็นได้นำมาบังคับใช้แล้ว โดยวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับSME พัฒนาสังคม ความมั่นคงของชาติ รวมถีงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะท้องถิ่น ภาษาถิ่น พร้อมส่งเสริมเด็กเยาวชน ศิลปะพื้นบ้านมีเวทีที่แสดงออก

นายนิรมิตร สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต3 โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ. การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนฯ กล่าวว่า.-จะดำเนินการสองแนวทางคือนำเข้าพรรคเพื่อไทยเพื่อพรรคได้ทราบปัญหาของผู้ยื่นหรือทางสมาคมฯและจะผลักดันให้สภาหรือกรรมาธิการได้รับเรื่องไว้พิจารณาให้เร็วที่สุดตามความประสงค์ของผู้ยื่น

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว
/สุเทพ ลอยแก้ว-ภาพ