พ.อ. ชายแดน กฤษณสุวรรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท. วิษณุ ต๊ะนางอย ผช.น.ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ บก.ควบคุม ฉก.ร.7 , ร้อย.ร.1723 และ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อทำการรักษาพยาบาลขั้นต้น ให้กับประชาชน ในพื้นที่ และร่วมพิธีมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว

เมื่อ 221000 พ.ย. 63 พ.อ. ชายแดน กฤษณสุวรรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร.ท. วิษณุ ต๊ะนางอย ผช.น.ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ บก.ควบคุม ฉก.ร.7 , ร้อย.ร.1723 และ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อทำการรักษาพยาบาลขั้นต้น ให้กับประชาชน ในพื้นที่ และร่วมพิธีมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว

ให้กับประชาชนที่ประสพภัยหนาว ตามโครงการต้านภัยหนาวมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 และโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบาย “ให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” โดยมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่

อ.ปาย จว.ม.ส. จำนวน 1,000 ครอบครัว ณ วัดตาลเจ็ดต้น ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จว.ม.ส. โดยมี นายชนก มากพันธ์ รอง ผวจ.ม.ส. เป็นประธาน ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย