ผวจ.เชียงราย วางพวงหรีดจิตอาสาแม่สาย ที่เสียชีวิตในขณะก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

ผวจ.เชียงราย วางพวงหรีดจิตอาสาแม่สาย ที่เสียชีวิตในขณะก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 18 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. นายประจญ. ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นผู้แทน ผวจ.เชียงราย เดินทางไปวางพวงหรีด และเคารพศพ นายจงเจตน์. ชุ่มมงคล อายุ56 ปี ราษฏร ณ โบสถ์คริสจักร บ.ปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ที่เสียชีวิตเนื่องจากได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการร้อยใจรักษ์ ในขณะที่ได้ร่วมทำงานก่อสร้างฝายน้ำล้น ได้เป็นลมหมดสติ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำ ส่ง รพ. แม่สาย และเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งทางแพทย์วินิจฉัยโรค ว่า คุณลุงจงเจตน์ มีโรคประจำตัวคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจโต จึงเป็นสาเหตุทำให้คุณลุงเสียชีวิตลงในครั้งนี้

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ คุณลุงจงเจตน์ ชุ่มมงคล ที่ได้เสียชีวิตในครั้งนี้
ซึ่งทาง คุณลุงเป็นจิตอาสา ที่ร่วมทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ขอให้ดวงวิญญาณของคุณลุงไปสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเทอญ
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน //////////////