พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท./ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ได้จัดเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับ จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก), จนท.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ,จนท.หน่วยป้องกันรัษาป่าที่ สท.11(ดอนระเบียง) และ จนท.ทสจ.สุโขทัย ร่วมกันตรวจแปลงปลูกป่าทดแทน พื้นที่ตรวจยึดคืน

เมื่อ 22 ก.พ.62 เวลา 08.30 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท./ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ได้จัดเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับ จนท.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก), จนท.ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย ,จนท.หน่วยป้องกันรัษาป่าที่ สท.11(ดอนระเบียง) และ จนท.ทสจ.สุโขทัย ร่วมกันตรวจแปลงปลูกป่าทดแทน พื้นที่ตรวจยึดคืน ปี 61 ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ท่าแพ ต.บ้านแก่ง และป่าสงวนแห่งชาติแม่สิน แม่สำ และป่าสูงฝั่งซ้าย ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 300 ไร่ ผลการปฎิบัติพบว่าต้นไม้ที่ปลูกทดแทนประมาณ 15% ตายยืนต้น เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง จึงประสานให้ จนท.ที่รับผิดชอบทำการปลูกทดแทนในฤดูฝนต่อไป การปฏิบัติอื่นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย