ซิงเสียนเยอะเป้า” ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย :

“ซิงเสียนเยอะเป้า” ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย :

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า นางสาว กัว หยิ่นเฉียว ประธานกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า นายเจิ้น ซิงหยวน ปะธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นางสาว หลี่ เคอ เคอ รองผู้อำนวยการ และนายสมนึก จันทร์เฉิด

ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่นำผู้เข้าอบ “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้” ปีที่ 3 จำนวน 30 คน เข้าฟังบรรยายความเป็นมา ของหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ที่ก่อตั้งมากว่า 70 ปี พร้อมเยี่ยมชม สำนักงานหนังสือพิมพ์ฯ ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงาน