ร่วมด้วยช่วยกัน….ทหาร มทบ.39 เร่งจัดรถน้ำฉีดละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นจิ๋วในอากาศ รอบเมืองพิษณุโลก….

ร่วมด้วยช่วยกัน….ทหาร มทบ.39 เร่งจัดรถน้ำฉีดละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นจิ๋วในอากาศ รอบเมืองพิษณุโลก….

เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.62เวลา 15.00 น.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก/มณฑลทหารบกที่39 ดำเนินการล้างถนน และฉีดน้ำต้นไม้ 2 พื้นที่ดังนี้

1. ร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลก ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อ.เมือง พิษณุโลกและ ฉีดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ เป็นระยะทาง 1,000เมตร เพื่อลดมลพิษ ทางอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่มาออกกำลังกายในช่วงเย็น

2. บริเวณพื้นที่โดยรอบงานก่อสร้างแยกอินโดจีน ม.7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก.เพื่อลดฝุ่นละออง
เนื่องจากได้มีก่อสร้างถนนและรถขับผ่านสัญจรจำนวนมากทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหน่วยจะดำเนินการตลอดห้วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือ จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย