ร้อยเอ็ด/… กสทช. เขต.21 ภาค.2 ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแล ด้านการโฆษณาอาหาร และยา วิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
กสทช. เขต.21 ภาค.2 ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแล ด้านการโฆษณาอาหาร และยา วิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 2 ก.ย.2563 ณ.ห้องประชุมไหมเงิน โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค.2 (ขอนแก่น) กล่าวเปิดงานประชุมทำความเข้าใจแนวทางกำกับดูแล ด้านการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด.เภสัชกรมานิตย์ ทวีหันต์ เภสัสกรหญิงพัณณสญาศ์ คำสีแก้วรัตน์ ชี้แจงการพิจารณาวินิจฉัยเนื้อหารายการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้อำนวยการส่วนบริโภคและประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช.ภาค.2 นายประเวช จันทร์ฉาย ผอ.กสทช.เขต.21 ชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาการโฆษณาผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน