มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน [หน่วยแพทย์เคลื่อนที่] สมทบทีมสังคมสงเคราะห์ ออกบริการผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยกทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน [หน่วยแพทย์เคลื่อนที่] สมทบทีมสังคมสงเคราะห์ ออกบริการผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารภาคอีสาน

.
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 63) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้นายฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา แจกแว่นสายตา แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ บริการตัดผมฟรีโดยจิตอาสา ตรวจคัดกรองเบาหวาน และกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำทีมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด แก่ผู้ประภัยหนาว ณ บริเวณวัดป่าภูฮัง บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี และในช่วงบ่ายทีมงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส และบริเวณวัดบูรพา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยมี เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี

.
โดยในวันเดียวกันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ นำทีมงานลงพื้นที่ภาคเหนือ (สายที่ 3) มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก ณ บ้านสองแคว หมู่ 4 และบ้านใหม่สามัคคี ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก รวม 700 ชุด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี
.
และในวันที่ 1 ธันวาคม 63 หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดลงพื้นที่ออกบริการประชาชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม
.
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2563 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 43 จังหวัด พร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรวม 8 หลัง และถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค รวม 28 ถัง รวมมูลค่าการดำเนินงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 26.2 ล้านบาท

.
กว่า 53 ปี ที่หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ชุมชนแออัด และพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 110 ปี มูลนิธิฯ ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิฯ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
.
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

.
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน