ชาวบ้านเฮ! รองนายกฯ “จุรินทร์” นำกองทุนฟื้นฟูฯ มอบโฉนดที่ดินคืนสิทธิ์ทำกินแก่เกษตร 7 จังหวัดภาคอีสาน

ชาวบ้านเฮ! รองนายกฯ “จุรินทร์” นำกองทุนฟื้นฟูฯ มอบโฉนดที่ดินคืนสิทธิ์ทำกินแก่เกษตร 7 จังหวัดภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี และมอบเช็คเงินสดให้กับสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อชําระหนี้แทนเกษตรกรให้กับเจ้าหนี้ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะ นำเกษตรกรให้การต้อนรับและร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า ขณะนี้พบว่ากองทุนฯมีหนี้สินที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 477,773 ราย รวมเป็นสัญญาทั้งสิ้น 700,948 ราย จำนวนเงินหนี้สินทั้งหมด 101,759 ล้านบาท หนี้สินหลักคือ หนี้ผิดนัดชำระ ซึ่งจะได้ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู คาดว่าจะได้รับการบรรจุเข้าพิจารณาภายในเดือน ก.ค. นี้ และจะสามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกร 300,000 กว่ารายได้ ซึ่งได้มีการเจรจากับทาง ธนาคาร ธ.ก.ส.ถึงข้อเรียกร้องของพี่น้องที่ขอลดยอดเงินต้นเหลือ 50% ทาง ธ.ก.ส.จะนำเข้าที่ประชุมของธนาคาร ในวันที่ 29 มิ.ย. นี้ปัญหาหนี้สินทั้งหลายคงจะสามารถแก้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนี้ โดยในครั้งนี้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรใน 7 จังหวัด 41 ราย ที่ดิน 56 แปลง รวมจำนวน 360 ไร่ สามารถชำระหนี้กับกองทุน พร้อมได้มอบโฉนดคืนให้กับเกษตรกรทั้งหมด
อย่างไรก็ตามกองทุนฟื้นฟูฯเข้าใจภาระของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่หลายคนก็ติดขัด รายได้น้อยและมีปัญหา จึงเป็นที่มาที่ผมมอบเป็นนโยบายในการประชุมว่าเป็นไปได้ไหมที่กองทุนฟื้นฟูได้ช่วยพักชำระหนี้ซักซักระยะเวลาหนึ่ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระชั่วคราว ตอนนี้มอบให้เลขาธิการหากรรมการ ไปยกร่างกฎระเบียบแล้ว เสร็จเมื่อไหร่ตนจะรีบไปประชุมและจะประกาศให้พี่น้องเกษตรกรทราบ ว่าเราจะพักชำระหนี้มีรูปแบบไหนอย่างไรต่อไป.