จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน เส้นไหมลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด ปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน เส้นไหมลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด ปี 2562วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน “เส้นไหมลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด”ที่ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ผ้าไหมสาเกตเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของพี่น้อง 5 กลุ่มหลักที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดได้แก่กลุ่มไทยอีสาน กลุ่มไทย-ลาว กลุ่มไทย-เขมร กลุ่มไทย-ส่วย และกลุ่มภูไท ที่มีคุณค่าได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร่วมสืบสานมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นสิ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผ้าสาเกตเป็นการนำเอาลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลาย ประกอบด้วยลายโคมเจ็ด ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ย ลายหมายจับ และลายค้ำเพา ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของกลุ่มชนในเมืองร้อยเอ็ด จากอดีตถึงปัจจุบันมาทอต่อกันในผ้าผืนเดียวกัน เปรียบเสมือนการหลอมรวมความสามัคคีของชาวร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียว โดยแต่ละลายจะทอคั่นด้วยผ้าสีพื้นสีดอกอินทนิลบก ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามและประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไทยจังหวัดร้อยเอ็ด

/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน