พะเยา ชมความสวยงามของดอกทานตะวันท่ามกลางขุนเขาวิทยาลัยเกษตร

พะเยา ชมความสวยงามของดอกทานตะวันท่ามกลางขุนเขาวิทยาลัยเกษตร

ชมความสวยงาม ของดอกทานตะวัน ที่เบ่งบานอย่างเต็มที่ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา ซึ่งมีบรรยากาศที่สวยงามท่ามกลางขุนเขาประกอบกับดอกทานตะวันที่บ้านสะพรั่งอย่างเต็มที่ เหลืองอร่าม เต็มท้องทุ่ง ซึ่งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา ต้องเข้าตรวจดูแปลงดอกทานตะวันที่ปลูกไว้และบานสะพรั่งอย่างเต็มที่ ภายในพื้นที่ 5 ไร่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่ทำการปลูกไว้เพื่อสร้างเป็นจุดท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การปลูกดอกทานตะวันของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงามท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำในบริเวณวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวศึกษารวมทั้งชมความงามของดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานยังเต็มที่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ โดยดอกทานตะวันดังกล่าวได้ปลูกเป็นแปลงบริเวณเนินเขาที่มีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งขนะนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกทานตะวันในช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆของทุกวันและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานอย่างเต็มที่ในสถานที่แห่งนี้