ปราจีนบุรี….ทางหลวงชนบทชี่แจงใน การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสาย 304 เขื่อมต่อ สาย 3070

ปราจีนบุรี….ทางหลวงชนบทชี่แจงใน การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสาย 304 เขื่อมต่อ สาย 3070 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ มีล่อง ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท จังหวัดปราจีนบุรี ให้สัมภาษณ์คณะสื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลาง พร้อมนำลงพื้นที่จริง ในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

 

ระหว่างทางหลวง 304 เชื่อมต่อทางหลวง 3070 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของเอกชน ที่ได้บริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชน โดยได้สร้างเป็นถนนลูกรังไว้ให้ตลอดเส้นทาง ให้เป็นถนนผิวจราจรลาดยาง 7.00 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 โครงการ ระยะทาง 0.845 กิโลเมตร เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2560 โครงการปี พ.ศ. 2562 นี้ได้รับงบดำเนินการ ในระยะทาง 3.50 กิโลเมตร และอีก 1 โครงการจะได้รับงบในปี พ.ศ.2563 ระยะทาง 2.705 กิโลเมตร ถนนสายนี้จะเป็น เส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อันจะก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนในอนาคตต่อไป สำหรับการตรวจทานของสื่อมวลชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาว่ามีการปูพื้นถนนสามชั้นที่อัดแน่นและมีไหล่ทางสูง พื้นถนนลาดยางมีความหนาได้มาตรฐาน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จได้ตลอดเส้นทาง เนื่องจากต้องรอการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีด่อไป

//// Boonrawd ///