ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาเด็ก104 ทุน 200,000 บาท

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาเด็ก104 ทุน 200,000 บาท
22 กุมภาพันธ์ 2562
นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโส อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มาทำการเปิดโครงการผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเรียนดีประพฤติดีแต่ฐานะยากจน เด็กกำพร้า แทนนายอำเภอไชยปราการ โดยนายชัยเสถียร โตเขียว นางมาลี โตเขียว ตัวแทนผู้ประกอบการค้า ข้าราชการ เกษตรกรชาวสวน “กลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญ” ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมทำโครงการ”ส่งเสริมเด็กดีให้เรียนหนังสือเพื่อพัฒนาสังคม”ได้ดำเนินการช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มที่ยากจน เด็กกำพร้าพ่อแม่ เด็กด้อยโอกาส แต่มีความประพฤติดี ช่วยเหลือสังคม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ทุกศาสนา และทุกเชื้อชาติพันธ์ โดยกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญ ได้ทำการเก็บเงินสะสมจากการขายสิ่งของนำผลกำไรมาร่วมในการแบ่งปันให้เป็นทุนกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ใหญ่ใจบุญกลุ่มนี้เข้าใจว่า

คนเราทุกคนถ้ามีการศึกษาเรียนในระดับที่สูง จะมีอนาคตที่ดีและเขาเหล่านั้นยังสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมและร่วมในการพัฒนาประเทศชาติให้ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ และที่สำคัญเด็กเหล่านั้นเป็นพลังที่สำคัญและยิ่งใหญ่สามารถที่จะช่วยสังคมที่เขาอยู่อาศัยได้ไม่เป็นปัญหาของสังคม มีตัวแทนเด็กประพฤติดียากจนได้ขึ้นเล่าชีวิตของตนเอง ว่าเกิดมาอายุได้ 4ขวบ คุณพ่อเสียชีวิต อาศัยอยู่กับแม่ พออายุได้ 6 ขวบ คุณแม่เสียชีวิตอีก ต้องอาศัยอยู่กับย่า พออายุได้9 ขวบคุณย่ามาเสียชีวิตอีก หมดที่พึ่ง มีญาติซึ่งเป็นป้า มารับเอาไปอยู่ด้วย แต่ด้วยว่าตัวเองพ่อแม่ย่าสอนมาดีทำงานช่วยเหลือตอบแทนคุณป้าท่านสงสารเอ็นดูจึงเลี้ยงดูตามสภาพทางฐานะที่ยากจน แต่ตัวเองนั้นมีความตั้งใจว่าจะหางานทำเพื่อส่งเสียตัวเองให้เรียนสูงๆได้ซึ่งมีอีกหลายคนที่ยังลำบากกว่านี้

ทางนายเสถียร โตเขียว นางมาลี โตเขียว ตัวแทนผู้ประกอบการค้ากลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญได้ทำการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มาเป็นปีที่ 12 โดยเริ่มจากไม่กี่ทุน มาถึงปีนี้มอบ104 ทุน ทุนละ2,000 บาท เป็นเงินที่ร่วมกันช่วยเหลือถึง 208,000 บาท มีผู้ที่มาร่วมในการมอบทุน พตอ.ชลเทพ ใหม่ไชย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลไชยปราการ นายสมเกียรติ อยู่ศิริ กำนันตำบลศรีดงเย็น นายทองวัน กิติแก้ว กำนันตำบลหนองบัวกำนันแหนบทองคำ ฯผู้ใหญ่ใจดีอีกร่วม100 ท่านที่เข้ามาร่วมมอบทุนและแสดงความยินดีกับเด็กๆ