ร้อยเอ็ด … ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร นำคณะ ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องระบบขนส่งกับการคมนาคม

ร้อยเอ็ด …
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร นำคณะ ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องระบบขนส่งกับการคมนาคม

* เมื่อวันนี้ เวลา 10.00 น.นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมกับ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร์์ ประกอบไปด้วย นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 2 นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 3 และคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่อง ระบบขนส่ง จากปัญหาอุทกภัยกับการคมนาคม ของจังหวัดร้อยเอ็ด
**พร้อมเปิดสัมมนาปัญหาอุทกภัยกับการคมนาคม ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับข้อเสนอต่างๆจากประชาชน ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ผู้แทนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับ
***นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า คณะกรรมการคมนาคม ได้เดินทางศึกษาดูงาน เรื่องอุทกภัยและการคมนาคม โดยใช้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหา ลงพื้นที่ตรวจสภาพของอุทกภัยเกี่ยวกับการฟื้นฟู เกี่ยวกับการคมนาคม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป้าหมายก็คือเยียวยาเร่งด่วนกับปัญหาอุทกภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่การสัญจรทางถนนของพี่น้องประชาชน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมหนัก สำหรับปัญหาที่พบ ก็จะมีถนนชำรุดเสียหาย ได้เห็นถึงสภาพถนนที่ไม่พร้อมใช้งาน และถนนยังเป็นถนนลูกรังอยู่ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนสัญจรลำบาก ในฐานะคณะกรรมธิการก็จะได้เสนอเรื่องไปยังรัฐบาล เพื่อแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อน ต่อไป

ดำเนิน พรมไขยา/ข่าว-ภาพ