จ.อุตรดิตถ์ ชาวบ้านเฮ! ส.ส.ศรัณย์วุฒิ ช่วยผลักดันสำเร็จ “โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ” พื้นที่บ้านโคก ยาวกว่า 3 กิโลเมตร งบ 76 ล้านผ่าน เจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งสำรวจเตรียม ก่อสร้างและวางท่อ

จ.อุตรดิตถ์ ชาวบ้านเฮ! ส.ส.ศรัณย์วุฒิ ช่วยผลักดันสำเร็จ “โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ” พื้นที่บ้านโคก ยาวกว่า 3 กิโลเมตร งบ 76 ล้านผ่าน เจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งสำรวจเตรียม ก่อสร้างและวางท่อ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ หมู่ 3 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ นายพฤกษ์ เรืองไวทย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายกรีธาทัพ บุณย์ศรีสิริไท หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามและให้ข้อมูลการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ พื้นที่หมู่3 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ กับ น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ บุตรสาว นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ผู้ประสานงานและผลักดันโครงการ โดย น.ส.รสรินทร์ เดินทางมาในฐานะตัวแทน ส.ส.อุตรดิตถ์ ร่วมติดตามโครงการดังกล่าว โดยมีนายสุฑณ ดวงตาน้อย นายก อบต.ม่วงเจ็ดต้น พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่วงเจ็ดต้น ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือด้วยเช่นกัน

นายพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำห้วยค้อเหนือ มีระยะทางยาวประมาณ 3.230 กิโลเมตร ตัวอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน และเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2544 แล้วเสร็จในปี 2546 ความสามารถในการจุเก็บน้ำได้ 1.49 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 500 ไร่ 150 ครัวเรือน สภาพอ่างปัจจุบันยังขาดระบบส่งน้ำ จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อให้สามารถส่งน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โครงการดังกล่าว เป็นการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ด้วยงบประมาณ 76 ล้าน

“ สำหรับท่อส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 300-500 มิลลิเมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวประมาณ 3.320 กิโลเมตร โดยมีถังสำรองความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง มีอาคารระบายอากาศ อาคารระบายตะกอน งานอาคารที่ทำการชั่วคราว งานสำรวจแนวก่อสร้าง งานดินขุดแนวท่อส่งน้ำ” นายพฤกษ์ กล่าว

ด้าน นางคะนอง ม้วนเรียน รองนายก อบต.ม่วงเจ็ดต้น กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2546 เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีระบบส่งท่อน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 ได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้เรียกร้องขอให้มีการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเข้าในหมู่บ้าน ตรงกับช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งเป็นกำนันในพื้นที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น จึงรับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น เสนอต่อให้ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่ง ส.ส.ศรัณย์วุฒิ ได้รับปากหาทางแก้ปัญหาพร้อมจะหาทางช่วยประสานงานและผลักดันงบประมาณจากกรมชลประทานมาให้ โดยนำชาวบ้านส่วนหนึ่งเดินทางไปยังกรมชลประทาน เข้าพบอธิบดีกรมชลประทาน นำปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับไปแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ทางอธิบดีกรมชลประทานหาทางช่วยชาวบ้านในพื้นที่ รับปากว่าจะจัดทำแผนงบประมาณเสนอต่อรัฐบาล พร้อมให้ ส.ส.ศรัณย์วุฒิ ช่วยกันผลักดันในฐานะ ส.ส.อุตรดิตถ์ และกรรมาธิการงบประมาณอีกแรงหนึ่ง

กระทั่ง น.ส.รสรินทร์ ลูกสาว ส.ส.ศรัณย์วุฒิ เดินทางมาแจ้งให้คณะผู้บริหาร อบต.ม่วงเจ็ดต้น ถึงสำนักงาน อบต.ทราบว่า ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านร้องขอไปนั้น ได้รับการอนุมัติสำเร็จเป็นโครง การก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ อยากให้มีการขยายโครงการวางท่อส่งน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่2 หมู่4 และ หมู่7 ด้วย รองนายก อบต.ม่วงเจ็ดต้น กล่าว

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน