สว.หน.สภ.แม่โป่งฯ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและทำพิธีปิดโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

สว.หน.สภ.แม่โป่งฯ ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและทำพิธีปิดโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. ที่สภ.แม่โป่ง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.สถิตชัย นิตยวันสว.หน.สภ. แม่โป่ง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและ ครู ตำรวจ D.A.R.E. สภ.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและทำพิธีปิดโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 60 คน จากโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง, โรงเรียนบ้านม่วงโตนและโรงเรียนบ้านแม่จอง ณ สภ.แม่โป่ง จ.เชียงใหม่

โดยโครงการครู ตำรวจ D.A.R.E. นั้นได้ดำเนินการตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 5 ที่เดินหน้าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในแก่เด็กนักเรียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (D.A.R.E : Drug Abuse Resistance Education) ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยเนื้อหาเน้นหนักในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ บุหรี่ สุรา สารระเหย และยาเสพติดทุกประเภทให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รู้ถึงพิษภัยอันตราย รวมทั้งสอนให้รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ รู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อนและให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ ในยามว่าง นอกเหนือจากใช้ยาเสพติดและความรุนแรง” ซึ่งการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ไม่ได้มีแต่เพียงเนื้อหา แต่ยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานโดยมีศิลปินจิตอาสาหลายคนที่จะหมุนเวียนกันเข้าไปสร้างกิจกรรมและความบันเทิงให้เด็กนักเรียน เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด หากเด็กนักเรียนมีความรู้ และภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่จะเข้าไปเรียนสู่ระดับมัธยมซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยปกป้องเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน