20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ จัดกิจกรรมทำบุญบำเพ็ญกุศลแก่ทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับเลือกตั้งประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ วันทนายความ จัดกิจกรรมทำบุญบำเพ็ญกุศลแก่ทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับเลือกตั้งประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 ก.พ.2562 ที่วัดโลกโมลี อำเภอเมือง เขียงใหม่ ชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นได้ร่วมกันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารตูลู่ ย่านประตูหายยาโดยทนายความร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ในเวลาช่วงบ่าย มีการเลือกตั้งประธานชมรม ทนายคนใหม่เนื่องจากประธานชมรมคนเก่าได้หมดวาระไป โดยมีผู้สมัครเพื่อชิงประธานชมรมทนายความจำนวน 3 คน ประกอบด้วยดังนี้หมายเลข1นางปวีณา เครือนวล หมายเลข 2 จ่าเอกอภิสาร ยานุช และหมานเลข 3 นายศักดา ศิลประสิทธิ์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานทนายความคนใหม่ คือจ่าเอกอภิสาร ยานุช ด้วยคะแนน 86 คะแนน อันดับ 2 นายศักดา ศิลรประสิทธิ์ด้วยคะแนน 47 คะแนนอันดับที่ 3 นางปวีณา เครือนวล
จ่าเอกอภิสาร ประธานชมรมฯ คนใหม่เปิดเผยว่าเมื่อได้รับการไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกทนายความจะทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมมากที่สุด ไม่ว่ากิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกทนายความทุกคนโดยจะยึดหลักประชาธิปไตยเคารพมติของเสียงส่วนใหญ่ โดยมีสมาชิกทนายความร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

//////////////////////???//////??//////////////
วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง