พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องเรียนของราษฏร

1.เมื่อ 200930 ก.พ. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการร้องเรียนของราษฏร
ม.4 ต.คลองสมบูรณ์ และ ม.5 ต.หัวถนนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกรณีฝนตกเมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 ทำให้ฝายชะลอน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ม.4พังเสียหายส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายจำนวนหลายร้อยไร่ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากมาโดยตลอด ซึ่ง
นายอิสระ เมธาสถิตย์ ตัวแทนชาวบ้านทั้ง 2 หมู่ ได้เข้ายื่นหนังสือ เพื่อขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
โดยมีประเด็นการหารือและข้อสรุปดังนี้
1.1.นายสิทธิชัย ณ รังษี ปลัดอำเภอคลองขลุง (ฝ่ายความมั่นคง) ได้สั่งการให้ อบต.คลองสมบูรณ์ และ อบต.หัวถนนให้ดำเนินการสำรวจลำคลอง และพื้นที่รับน้ำ
1.2.นายอภินันท์ จ่าพันดุง หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) ได้เข้าพื้นที่สำรวจ พิจารณาว่าบริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าวมีความลาดเอียง ทำให้น้ำฝนที่ไหลบ่าค่อนข้างมีความรุนแรง ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมกับทางหน่วยต้นสังกัดต่อไป
2.ตามข้อ1.สถานที่ประชุม ณ หัองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้
2.1.อบต.คลองสมบูรณ์
2.2.อบต.หัวถนน
2.3.ศดธ.จว.ก.พ.
2.4.หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3วังยาง/ผู้แทนชป.จว.ก.พ.
2.5.กกล.รส.อ.คลอง
ขลุง
2.6.ผู้นำทัองถิ่นต.คลองสมบูรณ์และต.หัวถนน
2.7.ปลัดอำเภอคลองขลุง/ผู้แทนนอภ.คลองขลุง
2.8.ตร.สภ.คลองขลุง
2.9.ตัวแทนราษฏรทั้ง2ตำบล/ต.คลองสมบูรณ์และต.หัวถนน
3.หลังจากจบการประชุมฯทุกหน่วยได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งได้มีการนัดหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ตำบล(ต.คลองสมบูรณ์,ต.หัวถนนและต.ท่าพุทราอ.คลองขลุงซึ่งมีพื้นที่เชื่อมโยงกัน)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหารืออีกครั้งในวันศุกร์ ที่ 22 ก.พ 62 เวลา 0930 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
4.ผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป