ด.ต.ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ ได้มีจิตอาสาทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยนำนาย ลี หลิง ไห่ ประธานบริษัท ไชน่า ไทย ทัวร์ จำกัด และ บริษัท จีน ธุรกิจ กรุ๊ป จำกัด ไปบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดิจิตอล 50 เครื่อง และถุงมือยางอนามัย 50,000 ชิ้น

วันนี้เวลา10.00น. (2 เมษายน2563) ข้าพเจ้า ด.ต.ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ ได้มีจิตอาสาทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยนำนาย ลี หลิง ไห่ ประธานบริษัท ไชน่า ไทย ทัวร์ จำกัด และ บริษัท จีน ธุรกิจ กรุ๊ป จำกัด ไปบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดิจิตอล 50 เครื่อง และถุงมือยางอนามัย 50,000 ชิ้น

ให้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำไปใช้บริหารจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศในการต่อต้านและป้องกันเชื้อไวรัส Covid -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยทางข้าพเจ้า ด.ต.ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ และนายลี หลิงไห่ ประธานบริษัทไชน่า ไทย ทัวร์ จำกัด และบริษัทจีน ธุรกิจ กรุ๊ป จำกัด มีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในสถานการณ์ที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีที่เรามีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป