ร้อยเอ็ด..พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนชัยพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาภิเษก พระบรมรูป เหรียญ ผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นแรก

ร้อยเอ็ด..พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนชัยพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาภิเษก พระบรมรูป เหรียญ ผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นแรก

เมื่อเวลา18.00 น.วันที่(10สิงหาคม 2563)
-พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือพร้อมคณะ เดินทางถึงวัดโนนสะอาด สำรวจบริเวณสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ได้นำเยี่ยมชม บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
เวลา 18.39 น. พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนชัยพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ราชาภิเษก พระบรมรูป เหรียญ ผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นแรก วัดโนนสะอาด และวัตถุมงคลต่างๆ วาระที่ 3 โดยมี 1.พระครูวิสาลธรรมวิจิตร เจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 2 เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม 2.พระครูคัมภีร์สราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์ เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง 3.พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส (พระอาจารย์ทอง)

เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต มีพระพิธีธรรม 4 รูป สวดพระคาถาพุทธาภิเษก มีนายทหารจากกรมสวัสดิการทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพและประชาชนทั่วทุกสารทิศ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพในการร่วมสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ในทั้งนี้เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ พร้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 จึงขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย พระบารมีของบูรพากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปกป้องคุ้มครอง ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญ ด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกท่านทุกประการจงสำเร็จจงสำเร็จ ในวันพรุ่งนี้อังคารที่ 11 สิงหาคม นี้ ขออนุโมทนา สาธุ.

///////
ภาพ/ข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม