คณะกรรมการสมาคมการจัดหางานชุดใหม่ มีมติให้ ‘อรัญญา สกุลโกศล’ เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไปต่างประเทศคนใหม่

คณะกรรมการสมาคมการจัดหางานชุดใหม่ มีมติให้ ‘อรัญญา สกุลโกศล’ เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไปต่างประเทศคนใหม่

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ ชุดใหม่ มีมติให้ ‘อรัญญา สกุลโกศล’ เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไปต่างประเทศคนใหม่ แทนตำแหน่งเดิมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศคนใหม่ แทนนายสุรชัย หวังวัฒนานุกูล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระตามข้อบังคับของสมาคมฯ กำหนดไว้ โดยการคัดเลือกนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศในครั้งนี้ เป็นวาระหนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกกว่า ๕๐ บริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องพระราม ๙ โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วน ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศคนใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บอสส์ดีไลท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๘ สถาบันการสร้างชาติ