นครราชสีมา-ชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราช จัดพิธี ทรงเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง ในงานเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

นครราชสีมา-ชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราช จัดพิธี ทรงเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง ในงานเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 20 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพื้นที่ เปิด พิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง หรือ อิ้วเก้ง ในงานเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 โดยมี นาย ศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ตัวแทนภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น คนไทยเชื้อสายจีน คนตระกูลแซ่ ต่างนุ่งห่มชุดสีขาวร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราช
โดยในปีนี้มีศาลเจ้าต่างๆ เข้าร่วมในพิธีจำนวน 25 ศาลเจ้า และมีม้าทรงเข้าร่วมพิธีกว่า 100 ม้าทรง ซึ่งม้าทรงแต่ละร่างต่างได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการใช้อาวุธ เหล็กแหลม และสิ่งของมีคมทิ่มแทงตามใบหน้า และส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ พิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมือง หรืออิ้วเก้ง ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งในเทศกาลถือศีลกินเจของจังหวัดนครราชสีมา ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มบุคคลในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งโต๊ะรับสักการะองค์เทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันไปรับประทานอาหารเจในเทศกาลถือศีลกินเจมากขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในการจัดกิจกรรมเทศกาลถือศีลกินเจและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา