ร้อยเอ็ด.News Normal.. อบจ.ร้อยเอ็ด พัฒนาอาชีพ!!

ร้อยเอ็ด.News Normal..
อบจ.ร้อยเอ็ด พัฒนาอาชีพ!!

เมื่อวานวันที่(27 สิงหาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่แจ้งว่า ในชื่อโครงการพัฒนาอาชีพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตพื่นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

***** ทั้งนี้มีมีผู้เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำไม่กวาดดอกหญ้าและการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เพื่อเป็นอาชีพเสริม’เพิ่มรายได้ลด’รายจ่าย เป็นจำนวน 80 คน โดยมีวิทยากรสอน มืออาชีพ ให้แก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปต่อยอด ในแนวทางวัฒนธรรมชุมชน ใช้ในชุมชนตำบล แบบมั่นคงยั่งยืนและมั่งคั่ง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยฝีมือและแรงงานของชุมชนเพื่อชุมชนฯครับ

****** ณ อาคารโอท้อป ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.. 101 smart city News Normal.101.
///////////เครดิตทีมข่าว!!
ภาพ/ข่าว=ศรีไพร ทูลธรรม