แม่สายเข้ม จุดคัดกรอง ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศไทย-เมียนมา

แม่สายเข้ม จุดคัดกรอง ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศไทย-เมียนมา

/////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ร.อ.พิสิฐ อภิเดช ผบ.ร้อย ม.3 ฉก.ม.3 เจ้าหน้าที่ ศุลกากรแม่สาย – ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย วางมาตรการเข้มจุดคัดกรองด่านควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ด้ายชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยทางเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเน้นในการตรวจอาการทางเดินหายใจ และวัดไข้ โดยได้จัดระบบให้มีจุดพักคอยสำหรับคนขับขี่ยานพาหนะของคนไทย-เมียนมา ให้ง่ายต่อการควบคุมเพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทางเข้า-ออก ระหว่างทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน /////////////////