บิ๊กป้อม’ให้โอวาทเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ แสดงศักยภาพเต็มกำลัง นำชื่อเสียงสู่ประเทศ

‘บิ๊กป้อม’ให้โอวาทเยาวชนแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ แสดงศักยภาพเต็มกำลัง นำชื่อเสียงสู่ประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ให้โอวาทคณะเยาวชนไทยก่อนเดินทางไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคมนี้ ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย โดยขอให้เยาวชนได้แสดงฝีมืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าว
ให้โอวาทแก่คณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ณ ห้องประชุมประสงค์
รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสพบกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งความเป็นมืออาชีพในการทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องผ่านการสะสมประสบการณ์เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ฝีมือ สำหรับตัวแทนเยาวชนทุกท่าน

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวต่อว่า ประเทศไทย มีความต้องการกำลังแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และยืนหยัดในระดับสากล
โดยขอให้เยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แสดงฝีมืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับฝีมือของตนเอง
ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือตนเอง และยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำมาซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลให้ประเทศมีรายได้และเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ จะมีเยาวชนไทยจำนวน 25 คน เดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills Kazan 2019) เข้าแข่งขันใน 23 สาขา 5 กลุ่มสาขาอาชีพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคมนี้ ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับเงินรางวัลที่เยาวชนจะได้รับ แบ่งเป็นเหรียญทอง 372,500 บาท เหรียญเงิน 248,500 บาท เหรียญทองแดง 124,000 บาท รางวัลชมเชย 51,000 บาท และเงินรางวัลปลอบใจ 10,000 บาท