สงขลา/ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

สงขลา/ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ.ห้องประชุมทิวลิป MBIรีสทอร์ อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยบริษัทที่ยื่นขอประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น 57 บริษัทโดยโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2561 ถึง 3 มีนาคม 2562จำนวน 7 รุ่นโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ารับการฝึกอบรมกับภูธรจังหวัดสงขลาจำนวน 712 นายซึ่งหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ 12 ชั่วโมงและจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องหลังจากนี้ทางภูธรจังหวัดสงขลาจะมีการเข้มงวดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างจังหวัดและถ้าบุคคลใดไม่มีใบประกาศนียบัตรของหน่วยงานใดๆเลยก็ไม่สามารถประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตาม พ.ร.บ. รักษาความปลอดภัยปี 2558 โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม ครบ 40 ชั่วโมงตามสถานที่ฝึกที่ตำรวจอนุมัติ ภายในวันที่ 3 มีนาคมนี้หากพ้นกำหนดแล้วยังผ่านการฝึกอบรม จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนใครที่สนใจที่จะฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถมาติดต่อได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาหรือหน่วยฝึกอบรมตามพื้นที่ต่างๆที่ทางตำรวจได้อนุมัติไว้แล้ว
และ พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา ก็ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อไว้เป็นเกียรติถึงการเป็นพนักงานที่ดีเสมอไป

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา