พังงา/กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองพังงา

พังงา/กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองพังงา
ตั้งแต่วันที่ 18 -19 กันยายน 63 นายกองโท อดลุย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพังงาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนัก และแจ้งกำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาเฝ้าระวังติดตามและเฝ้าระวัง พายุโซนร้อน โนอีล ที่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง

จากการสำรวจพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและได้รับแจ้งจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ดังนี้
1. ตำบลสองแพรก วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 06.00 น. ได้รับแจ้งว่า ฝนตกลมพัดแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับขวางถนนและล้มทับหลังคาบ้านเรือนและรถจักรยานยนต์ ได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่ 2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ในพื้นที่ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มทับขวางถนน และ ทำความสะอาดให้รถขับผ่านสัญจรผ่านไปได้ และสรุปความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป และเวลา 17.00 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคลองสองแพรก ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ไหลลงสู่คลองพังงา
2. ตำบลป่ากอ วันที่ 18 กันยายน 2563 เกิดน้ำท่วมเข้าสวนปาล์มราษฎรเกิดความเสียหายเล็กน้อย และมีต้นไม้ล้มขวางถนน ในพื้นหมู่ที่ 3 มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ช่วยกันดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปท. เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงแล้ว และวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 06.00.น ได้มีต้นไม้ล้มทับบ้านชาวบ้าน1 หลัง และหลังคาปลิว 1 หลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากอ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

3. ตำบลตากแดด สถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำในคลองและฝายบ้านบางยวน มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 2 เมตร และยังไม่ได้รับการรายงานความเสียหายแต่อย่างใด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปท. เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือในพื้นที่
4.ตำบลถ้ำน้ำผุด สถานการณ์น้ำในคลองพังงามีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเกือบล้นตลิ่ง และมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในคลองพังงาบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด เป็นเหตุให้เกิดการทรุดตัวของเขื่อนน้ำล้น ในเบื้องต้นได้แจ้งให้ประชาชนที่ตกเบ็ดบนเขื่อนทราบพร้อมกับแจ้งให้ทางโยธาธิการและพังเมืองทราบเพื่อหามาตราการป้องกันแล้ว
5. ตำบลเกาะปันหยี ปริมาณน้ำในทะเลมีปริมาณน้ำขึ้นลง ปกติ และเกิดลมพัดแรง และยังไม่ได้รับการรายงานความเสียหายแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เกิดสะพานโป๊ะท่าเทียบเรือบ้านท่าด่านหมู่ที่ 1 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา ได้ชำรุดได้รับความเสียหาย อำเภอเมืองพังงาได้เข้าตรวจสอบแล้ว ได้แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการแก้ไขให้ซ่อมแซมโดยเร่งด่วนแล้ว
6. ตำบลทุ่งคาโงก ปริมาณน้ำในคลองมีปริมาณน้ำมาก และมีการเฝ้าระวังดินสไลน์ ในพื้นที่ แต่ยังไม่ได้รับความเสียหายจากฝนตกและลมพัดแรงแต่อย่างใดกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปท. เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือในพื้นที่ในกรณีดินถล่ม อปท.ได้เตรียมเครื่องจักรไว้สำหรับแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 1563 ได้มีต้นไม้ล้มขวางทางถนนสายพังงา-ตะกั่วป่าบริเวณรอยต่อม.1 และม.4 ต.ทุ่งคาโง โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำตรวจ ชาวบ้านได้รื้อออกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว 7. ตำบลบางเตย ปริมาณน้ำในคลอง และริมทะเล ท่าเรื่อ ต่างๆ มีปริมาณน้ำปกติ และยังไม่มีการรายงานความเสียหายแต่อย่างใดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปท. เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือในพื้นที่ และวันที่ 19 ก.ย. 63 พายุได้พัดหลังบ้านเกิดความเสียหายจำนนวน 3 หลัง ดังนี้
1บ้านนายพีชดล พรหมรัตน์ 81.ม.3 ต.บางเตย
2 บ้านนางเรณุกา บุญประสพ 81/2 ม.3 ต.บางเตย
3 บ้านนางชาลินี พรหมรัตน์ 81/1 ม.3 ต.บางเตย
ขณะนี้ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลบางเตยเข้ามานินการช่วยเหลือในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
8. ตำบลนบปริง ปริมาณน้ำในคลองพังงามีปริมาณน้ำเกือบล้นตลิ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปท. เตรียมความพร้อม เฝ้าระวังในพื้นที่ ยังไม่มีการรายงานความเสียหายเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ลมพัดแรงแต่อย่างใด

ขนกวรรณ พรหมทองผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162