การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่นที่ 3/62 และ”หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่นที่ 3/62 และ”หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา งพล.ต. วีรยุทธ กวยะปาณิก รหัส ก-Obs-02 เลขานุการ ศอ.จอส.904 วปร. ภาค 3 สังกัด กองทัพบก นาย ภูมิสิทธิ์ วังคีรี รหัส 3A-224 สังกัด กระทรวงมหาดไทย พ.อ. นพดล วัชรจิตบวร
รหัส 2A-104 สังกัด กองทัพบก นาย ณัฎพสิษฐ์ เถระรัชชานนท์รหัส 2A-318 สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาง รุ่งทิพย์ แผลงฤทธิ์
รหัส 2B-091 สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ให้การต้อนรับและร่วมติดตาม พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นผู้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย และติดตามสำรวจการช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน จำนวน 2 หลัง ดังนี้บ้านหลังแรก คือ น.ส. สุธิดา แก้วเมือง บ้านวังน้ำใส ม.8 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จว.พ.ล. นักเรียนผู้ซึ่งกำพร้าพ่อแม่ รายได้ น.ส. สุธิดาฯ ได้จากการรับจ้างถอนหญ้าในแปลงผัก อาทิตย์ละ 380 บาท
– ศึกษา รร.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี ผลการเรียนปานกลาง โดยมีแผนศึกษาต่อ รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 จว.พ.ล. และทาง อ.วังทอง อยากให้ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูก เนื่องจากกระดูกทับเส้น สภาพบ้านพัก ภายในยังไม่มีการกั้นห้องบางส่วน และห้องน้ำควรปรับปรุง สำหรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน มอบหมายให้สำนักงานที่ดิน อ.วังทอง ตรวจสอบบ้านหลังที่สอง คือ ด.ช. รัฐภูมิ แย้มทัต บ้านเลขที่ 17 ม.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จว.พ.ล. เพื่อเยี่ยมเยียนและสำรวจข้อมูลสภาพบ้านพัก มอบหมายให้ พล.พัฒนา 3 ปรับปรุงห้องน้ำต่อจากตัวบ้าน ภายในห้องน้ำให้มีราวจับ โดยการปรับปรุงให้ใช้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าดำเนินการ รวมทั้งให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน สนับสนุนในระหว่างปรับปรุง. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปรับปรุงทาง จว.พ.ล. จะประสาน อปท. ในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ หากมีความต้องการเพิ่มเติม ให้ประสานผ่านมาที่ ศอ.จอส.904 วปร. ภาค 3 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทาง สำนักงานที่ดิน อ.วังทอง จะดำเนินการรังวัด ตรวจสอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยค่าโอนที่ดิน ทาง ผวจ.พ.ล.จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล พ่อของ ด.ช. รัฐภูมิ ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน ส่วนแม่ ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง ซึ่งทั้งสอง ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปและงานก่อสร้าง วันละ 300 บาท/วัน

ได้มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ ด.ช. รัฐภูมิ แย้มทัต และ พระราชกระแสทรงชมเชย นาย อรัญ แสงทอง พร้อมกระเช้าพระราชทาน แก่ นาง สนอง แสงทอง (ภรรยา) ณ ที่ว่าการ อ.วังทอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในเรื่องการช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.วังทอง
มทบ.39/ ศอ.จอส.904 วปร. มทบ.39 สนับสนุนรถครัวสนาม ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน 170 คน และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม 200 คน ณ โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี และตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
โดย พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและมอบกระเช้าพระราชทานแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)และสิ่งของพระราชทาน 140 ถุง ให้กับนักเรียนฯ