ปราจีนบุรี เกษตรกรไร่ข้าวโพด-นาดอนครวญฝนทิ้งช่วง!!

ปราจีนบุรี เกษตรกรไร่ข้าวโพด-นาดอนครวญฝนทิ้งช่วง!!

เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด-นาปี (นาดอน) ต.กรอกสมบูรณ์อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี หลายรายได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง10 กว่าวัน ข้าวโพดที่กำลังออกดอกออกฝักยืนต้นเหี่ยวแห้งรอวันตาย ลุ้นทุกวันว่าฝนจะตกลงมาในระยะนี้เกิดเป็นวันลุ้นทุกวันว่าฝนจะตกลงมาในช่วงนี้หรือไม่ หาก

ฝนตกลงมาในปริมาณมากจะทำให้ข้าวโพดที่เหี่ยวแห้งฟื้นกระตุ้นการออกฝักก่อนจะเสียหายทั้งแปลงขาดทุนในการทำเกษตรในปีนี้นายสมจิตร์ วงศ์อุดมอายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่47 ม.2 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์10 ไร่ตอนแรกๆฝนตกชุกเสม่ำเสมอเดือนแรกต่อมาฝนทิ้งช่วงห่างไปนานติดต่อกันเกิน 10 วันขณะที่ต้นข้าวโพดกำลังออกดอกและออกฝัก ขณะนี้ข้าวโพดออกฝักแล้วฝนไม่ตกทำให้ข้าวโพดเริ่มขาดแคลนน้ำเลี้ยงลำต้น ฝักอ่อนที่กำลังเริ่มแกลนแล้วแม้ว่าฝนจะตกลงมาในระยะนี้ก็ไม่สามารถทำให้ข้าวโพดมีเมล็ดเต่งสมบูรณ์100% ผลผลิตที่คาดว่าจะได้นั้นไม่ถึงครึ่งของผลผลิตเต็มเกษตรกรบางรายแปลงข้าวโพดยืนใบเหี่ยวแห้งแล้วเสียหายทั้งแปลง ในส่วนเกษตรกรนาปี(นาดอน)ในพื้นที่ บ้านปรือวายนอก ต.หนองโพลง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีเกษตรกรหลายรายที่ทำนาปี(นาดอน)ต้นข้าวกำลังยืนต้นแห้งตายในแปลงนาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาภายในอาทิตย์นี้ต้นข้าวจะต้องยืนต้นตายอย่างแน่นอน…