จิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ 20 ก.ค.62 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาล ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โอกาสนี้ประธานในพิธีนำผู้ร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำดีด้วยหัวใจ” และนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ และบริเวณคลองดุสน ตั้งแต่อำเภอควนโดน ถึงคลองมำบัง อำเภอเมืองสตูล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะด้วย
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีส่วนราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดสตูลทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นแนวพระราชดำริที่ต้องการให้ประชาชนมีความรักสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล