บุรีรัมย์ สั่งรับมือโรคใบด่างในมันสำปะหลังหลังพบระบาดสระแก้วและศรีสะเกษ โดยเฉพาะฝนทิ้งช่วงระยะนี้

บุรีรัมย์ สั่งรับมือโรคใบด่างในมันสำปะหลังหลังพบระบาดสระแก้วและศรีสะเกษ โดยเฉพาะฝนทิ้งช่วงระยะนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้โลกออนไลน์ทำความเข้าใจเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กับการรู้เท่าทัน”โรคใบด่าง”ในมันสำปะหลัง ให้รู้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดให้ถูกต้อง หลังพบระบาดครั้งแรกในภาคอีสาน และระบาดหนักที่จังหวัดสระแก้วมาแล้ว โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกน้อยกว่าปกติ

วันที่ 30 ก.ค.62 นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ อ.บ้านกรวด อ.ปะคำ และอำเภอใกล้เคียง ถึงแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด”โรคใบด่าง”ในมันสำปะหลัง

หลังจากฝนทิ้งช่วง ซึ่งพบมีการแพร่ระบาดแล้วหลายร้อยไร่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะเกรงว่าจะมีการระบาดหนักเหมือนจังหวัดสระแก้ว ที่ทำให้มันสำปะหลังของเกษตรกรเสียหายหลายหมื่นไร่ใน 5 อำเภอ
นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการแพร่ระบาดของ”โรคใบด่าง”ในมันสำปะหลังจะแพร่ระบาดด้วยแมลงหวี่ขาวเป็นตัวนำสื่อให้ติดต่อกัน เพราะโรคจะไม่แพร่กันเองได้

ดังนั้นเกษตรกรต้องหมั่นตรวจพื้นที่ปลูกมันฯของตัวเอง ว่ามีความผิดปกติตามที่ได้แจ้งให้กับผู้นำชุมชนไปแล้วหรือไม่ ซึ่งหากพบให้กำจัดด้วยการใช้พลาสติกคลุมต้นที่มีการแพร่ระบาด แล้วถอนต้นนั่นมาทำลายด้วยการเผา หรือฝัง แค่นี้ก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างได้

ด้านนายสวัสดิ์ สมสะอาด ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่รู้ดีถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่ยังมีเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบวิธีการป้องกันและกำจัด
จึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่รู้ ใช้โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งวิธีการการป้องกันและการกำจัดในทางเฟชฯหรือทางไลน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและเข้าถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่าง ได้อย่างถูกต้อง
สำหรับโรคใบด่างในมันสำปะหลัง จะระบาดในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังในแถบ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างในมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานว่ากำลังระบาดในประเทศเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกับ ประเทศไทย

ลักษณะของการของมันสำปะหลังที่เริ่มเป็นโรคใบด่าง จะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงว่า ลำต้นแคะแกรน หากระบาดทั้งแปลงก็จะทำให้ผลผลิตลดลงถึง 80 เปอร์เซ็นต์//////////////////

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์