นครนายก – โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565

นครนายก – โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นางสาวอรุวรรณ เชตุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีชัยชนะ จันทะดวง หัวหน้ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีคณะครู,นักเรียนชั้นอนุบาลปี 3 ชั้นประภมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ด้วยทางโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาก้าวไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการทำงาน เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับนักเรียนทุกคนสามารถสำเร็จการศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแสดงความยินดี ก่อนจบการศึกษา โดยที่โรงเรียนถือว่านักเรียนที่จบไปเป็นผู้มีความสำคัญและนักเรียนก็ต้องตระหนักได้ด้วยเช่นกัน ครูอาจารย์ทุกท่านล้วนแต่เฝ้ามองเฝ้าฟูมฟักให้ลูกศิษย์ทุกคนมีอนาคตที่สดใส

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก