มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรบ้านสบเมย

มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรบ้านสบเมย
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอัครพันธุ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ จำนวน 198 ครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ โดยมีสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เกิดดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางสัญจรเข้าพื้นที่บ้านสบเมยหลายจุด ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้เปิดเส้นทางสามารถสัญจรเข้าถึงบ้านสบเมยแล้ว แต่เส้นทางยังคงสัญจรได้อย่างยากลำบาก ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น ในการเข้าพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ต้องใช้เส้นทางเรือล่องตามลำน้ำสาละวิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน