ทัพสามสานสัมพันธ์ จับมือกันพัฒนาสื่อไทยให้ยั่งยืน ” กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ก่อตั้ง ครบรอบ 32 ปี

“ ทัพสามสานสัมพันธ์ จับมือกันพัฒนาสื่อไทยให้ยั่งยืน ” กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ก่อตั้ง ครบรอบ 32 ปี

…..

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมฝ่ายสื่อมวลชน ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก ได้ก่อตั้งครบรอบ 32 ปี ณ อาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก กรมประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองจัง หวัดพิษณุโลก โดยมี คุณพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

คุณพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดจัดงานครบรอบวันก่อตั้งสถาปนา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก ครบรอบปีที่ 32 ภายใต้แนวคิด “ สื่อสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล ” โดยในช่วงเช้าได้ประกอบพิธีสักการะพระอินทร์ พระพิฆเนศ พระภูมิ และศาลตา – ยาย บริเวณรอบอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์

ต่อมาในเวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความสิริมงคล ณ ห้องแสดงสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เดิมชื่อศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 และได้ทำการประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาล ตลอดมาจนเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นของประชาชนให้การยอมรับ และปี พ.ศ.2540 ได้ยกระดับจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบปีที่ 32 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ก้าวทันยุค 4.0 เป็นสื่อสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล อย่างแท้จริง จะผลึกกำลังการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียล เครือข่ายสื่อ และอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อส่งรัฐบาล และนำมาพัฒนาการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้นต่อไป