ปราจีนบุรี….อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดินและวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปราจีนบุรี….อบจ.ปราจีนบุรี จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดินและวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 16:00 น. ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากรสถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัทห้างร้าน ประชาชน และจิตอาสาทุกแห่งของพื้นที่ปราจีนบุรี ใต้รายงานถึง โครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือยังขาดทุนทรัพย์ และต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวน 70 แห่ง บริษัทห้างร้านได้ร่วมกันสนับสนุน น้ำดื่มและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 3,031 คน

///ภาพ+ข่าว/// BOONRAWD