ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมตารการการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทาง ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 535 ราย ยึดรถ 618 คัน พร้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย กรณีการเกิดอุบัติเหตุท้องที่สันกำแพง

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมตารการการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทาง ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 535 ราย ยึดรถ 618 คัน พร้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย กรณีการเกิดอุบัติเหตุท้องที่สันกำแพง

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 เวลา 13.00 น.ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รอง ผบกภ.จว.เชียงใหม่,พ.ต.อ.ทรงกฤช ออนตระไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ และสถานีตำรวจ ทั้ง 38 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทาง ของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา
โดยสามารถดำเนินการตามกฏหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง,จับกุมยึดรถและอุปกรณ์ส่วนควบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ห้วงวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2562 คือ การดำเนินการกับตัวบุคคล กรณีเด็กหรือเยาวชนไม่มีใบขับขี่ 105 ราย ,ยึดรถ 93 ทำทัณฑ์บน 49 ราย , กรณีเด็กหรือเยาวชนมีใบขับขี่ จับกุ 80 ราย,ยึดรถ 45 คัน,
จับกุมรถที่มีการดัดแปลงสภาพ จับกุม 350 ราย,ยึดรถ 344 ราย ,การออกตรวจสถานบริการ,ตั้งจุดตรวจุดสกัด จำนวน 449 ครั้ง จับกุมยึดรถ 136 คัน รวมดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 535 ราย ยึดรถ 618 คัน
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในกรณีเหตุการณ์เด็กอายุ 13 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุในท้องที่ สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ ตามที่เป็นข่าวนั้น ได้มีการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตากฎหมาย )พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ม.26 ( 3),78 ฐาน “บังคับ ขู่เข็ญ ซักจูง ส่งเสริม หรือ ยืนยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด “และ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ม.56 ,60 ฐาน”ยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอยุญาตขับรถ เข้าขับรถของตน หรือที่ตนเป็นคนขับ”กับบิดามารดา ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งไปยังประชาชนทุกท่านทราบ หากพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เด็กหรือเยาวชนที่พฤติกรรมกระทำผิดร่วมกลุ่มหรือมั่วสุ่มในการแข่งรถในทาง หรือพบเห็นพฤติกรรมร้านซ่อมหรือตกแต่งรถ ที่จะมีส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนในการแข่งขันรถในทาง โดยการผลิต จำหน่าย ประกอบดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ โปรดแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฯ191 ภ.จว.เชียงใหม่ โทร. 191 และ 1599 ได้ทันทีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. วัตร บ้านเมือง