ไล่จับขบวนยาบ้าชายแดนฝางเจ็ดแสนกว่าเม็ด

ฝาง เชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ไล่จับขบวนยาบ้าชายแดนฝางเจ็ดแสนกว่าเม็ด

19 กรกฏาคม 2564
ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยทพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ,พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและ พลโท อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3ได้มอบนโยบายสั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน
สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน นั้น พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกอง
กำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง
ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ทำการเปิดยุทธการในการสกัดกั้น

และปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงรายโดยในห้วงที่ผ่านม ได้ปรากฎข่าวสารว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนใน ของประเทศ ดังนั้น พันเอกภาสกร กุลรวิวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารม้าที่ ๕ จึงสั่งการให้ พันโทเอกราช กล้วยเครือ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 2จัดกำลังพล จำนวน 1ชุดปฏิบัติการ จากกองร้อยทหารม้าที่ 3 ทำการชุ่มโจมตีบริเวณ
เส้นทางธรรมชาติบริเวณ บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่ง
เมื่อวันที่ 18กรกฎาคม 2564เวลา 20.00นาฬิกา ได้ตรวจพบ ชายต้องสงสัยประมาณ
7คน มีเป้สะพายหลังสีเขียวลักษณะสี่เหลี่ยม เดินเท้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศชุดปฏิบัติการจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ทิ้งเป้และวิ่งกลับไปยังฝั่งเมียนมา ชุดปฏิบัติการจึงได้วางกำลังควบคุมและตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พบ
กระเป๋าเป้สีเขียวแบบสะพายหลัง จำนวน 6ใบ เป้ละ 150,000 จำนวน 3เป้ เป้ละ
110,000จำนวน 1เป้ เป้ละ 100,000จำนวน 2เป๊ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 760,000เม็ด
เม็ด ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยาน เพื่อขยายผลการปฏิบัติต่อไปจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดยุทธการในการสกัดกั้นและปราบปราม
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป