สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด เลือกซื้อมังคุดสดจากชุมพรส่งเสริมสินค้ารวมใจ กกละ45บาท /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-komgrich/0817082129-

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ด เลือกซื้อมังคุดสดจากชุมพรส่งเสริมสินค้ารวมใจ กกละ45บาท

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการขายมังคุดจากสวนของเกษตรกรจังหวัดชุมพร ที่ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายพูนศักดิ์ ทวีกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนเกษตรกรที่ร่วมจำหน่ายมุงคุด มีชาวร้อยเอ็ด ที่เดินทางผ่าน ไป – มา ทยอยจอดรถ ชม ซื้ออุดหนุน กันอย่างต่อเนื่อง

นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจำหน่ายมุงคุด ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการกระจายผลผลิตของเกษตรกรจากจังหวัดชุมพร ตามโครงการแผนกระจายผลผลิตของสหกรณ์ร่วมใจการเกษตร จำกัด จังหวัดชุมพร ซึ่งได้กำหนดแผนนำผลผลิตของเกษตรกรจังหวัดชุมพร มาจำหน่ายให้ประชาชนผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,400 กิโลกรัม เป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ชาวจังหวัดชุมพร สำหรับราคาขายยกกล่องบรรจุ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคากล่องละ 220 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 45 บาท ที่ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ