แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเฮลิคอปเตอร์ บินด่วน!! ช่วยชีวิตประชาชนที่ จ.นราธิวาส หลังต้องผ่าตัดเส้นเลือดในสมองตีบ

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งเฮลิคอปเตอร์ บินด่วน!! ช่วยชีวิตประชาชนที่ จ.นราธิวาส หลังต้องผ่าตัดเส้นเลือดในสมองตีบ

เมื่อ 18 เมษายน 2565 เวลา 1645 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านแพทย์ใหญ่กองทัพ ภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบ จากจังหวัดนราธิวาส ไปยัง อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทราบชื่อ นายนพดล อีหวั่น อายุ 68 ปี ภูมิลำเนา ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งต้องได้รับรักษา ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายหลังได้รับการประสาน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ดัดแปลงไว้สำหรับรองรับภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยจาก จังหวัดนราธิวาสไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการด่วน ปัจจุบันคนไข้รายดังกล่าว อยู่ระหว่างการรักษา

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ยึดถือนโยบายของกองทัพบกในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนในยามฉุกเฉิน เพราะยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาทุกชิ้นก็มาจากภาษีของ ประชาชน เมื่อว่างจากภารกิจทางทหารก็นำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชน โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบเดือนเมษายน ที่ได้นำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกไปใช้ในภารกิจนำพาประชาชนที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างฉุกเฉิน ไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่พร้อมกว่าเพื่อช่วยเหลือชีวิตเป็นการด่วน