ชาวบ้านกองหิน อำเภอฮอด สืบสานเทศกาลประเวณีปี๋ใหม่เมือง (วันปากปี๋)

ชาวบ้านกองหิน อำเภอฮอด สืบสานเทศกาลประเวณีปี๋ใหม่เมือง (วันปากปี๋)

เช้าวันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลากลางบ้าน หมู่บ้านกองหิน ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านร่วมทำพิธีฯตามฮิตฮอยประเวณีปี๋ใหม่เมือง โดยวันนี้ตรงกับวันปากปี๋ ซึ่งเป็นวันที่สี่ของประเพณีปีใหม่เมือง จัดว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นวันแรกของปี

ชาวบ้านได้รวมตัวกันที่ศาลากลางบ้าน เพื่อทำบุญเสาใจบ้าน หรือส่งเคราะห์บ้าน เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

ทั้งนี้ ท่านพระครูประยุตขันติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดศิลานิมิตรบ้านกองหิน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นำสวดมนต์ ให้ศิล ให้พร ศรัทธาญาติโยม เป็นอันเสร็จพิธี

นายแทน ต่อมาสังข์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน