สตูลจัดงานเดินวิ่งตามตะวันตันหยงโป 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ประชาชนออกกำลังกาย

สตูลจัดงานเดินวิ่งตามตะวันตันหยงโป 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ประชาชนออกกำลังกาย

วันนี้ 18 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่นมา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งตามตะวันตันหยงโป หรือWalk and Run Sunset @Tanyongpo 2022 โดยนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและนักกีฬาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ณ บริเวณชายหาดตันหยงโป ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล
กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และภาพวาดจากกลุ่มจิตอาสาสตูลสตรีทอาร์ต เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสตูล เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักกีฬาของจังหวัดสตูลในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล