พังงา จัดกิจกรรม Walk Run วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

พังงา จัดกิจกรรม Walk Run วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 16 ธ.ค.65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Walk Run วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีส่วนราชการและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นให้แก่ นายสุรสิทธิ์ ทองแดง นักกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพังงา และผู้ฝึกสอนดีเด่น นายชัยพร เอกชัย ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ จังหวัดพังงา
พร้อมร่วมปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง ออกจากบริเวณหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4

ณ กรุงเทพมหานครฯ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดพังงาจึงได้จัดกิจกรรมกีฬา เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬาของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติ ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยพังงา พิธีประกาศเกียรติคุณ นักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่น และการจัดกิจกรรม Walk Run วันกีฬาแห่งชาติ

ส.ปชส พังงา :ภาพ – ข่าว