จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1,563 คน กว่า 500 ครอบครัว

จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จำนวน 1,563 คน กว่า 500 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565

ที่บริเวณอาคาร”สูวิชาโน อนุสรณ์(อาคาร 9) โรงเรียนอุตรดิตถ์ “อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกัมพล หฤทัยวิจิตรโชค
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่งสานสัมพันธ์สายใย เรียงร้อยดวงใจชาวน้ำเงินชมพู ภายใต้แนวคิด “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายธนพงษ์ คิดอ่าน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายอเนก อ่วมแจง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง นายกสมาคมศิษย์เก่า และนายนิคม คล้ายชม ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมพิธี ขณะที่ ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผอ.ร.ร.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 1,563 คน กว่า 500 ครอบครัว

ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม ผอ.ร.ร.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อเติมความรักความห่วงใยของครอบครัวภายในรั้วน้ำเงิน ชมพู เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อจัดหารายได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์โดยนำมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ เพื่อส่งเสริมกำรออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ทุกคนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบกึ่งเดิน-วิ่ง กึ่งแรลลี่ ในระยะทาง 2.1 KM

โดยจัดให้มีฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน ประกอบไปด้วย
ม.1 ฐานลูกโป่งสวรรค์
ม.2 ฐานเดินสามัคคี
ม.3 ฐานสอยดาวพาโชค
ม.4 ฐานตะกร้าน้อยคอยรัก
ม.5 ฐานเดินสามขา
ม.6 ฐานครอบครัวเลี้ยงลูกรัก และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,563 คน (กว่า 500 ครอบครัว) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ชมรมข้าราชการครูบำนาญ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดุจสายใยครอบครัว”น้ำเงิน-ชมพู สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย”พร้ออมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน